Poorten Caus

Technisch onderhoud van uw automatische poort: waarom is het belangrijk?

Technisch onderhoud automatische poort

Wat betekent onderhoud van een automatische poorten concreet?

Automatische poorten worden beschouwd worden als een “machine”. Daarom moeten ze aan bepaalde eisen voldoen en moet de poort periodiek worden onderhouden. Daarnaast moet de installateur enkele belangrijke documenten met de poort meeleveren. Hierbij denken we aan de conformiteitsverklaring en een onderhoudsboekje van het systeem. Het onderhoudsboekje registreert alle bewerkingen die op de poort worden uitgevoerd: de eerste installatie, periodiek onderhoud en eventuele serviceaanvragen met bijbehorende reparaties.

Waarom is het belangrijk om onderhoud aan uw poort te laten uitvoeren?

Het controleren van de juiste werking van uw automatische poort is van cruciaal belang voor het waarborgen van de veiligheid van alle gebruikers en de optimale werking te blijven garanderen.  Een storing in het automatiseringssysteem kan ongevallen en schade van ernstige aard veroorzaken. 

Het is daarom uiterst belangrijk om periodiek de status van automatische poorten te controleren en onmiddellijk in te grijpen wanneer zich een probleem voordoet. In de meeste gevallen betekent het onmiddellijk vinden van de storing het probleem snel en met weinig moeite kunnen worden opgelost. 

Wie deze procedure volgt, hoeft zich geen zorgen te maken over eventuele risico’s verbonden aan het gebruik van de poort die niet in overeenstemming is met de wet of zelfs onveilig is.

Hoe kunnen onderhoudswerkzaamheden worden vereenvoudigd?

In de eerste plaats is het belangrijk om voor een kwalitatief, betrouwbaar en veilig systeem te kiezen zoals onze motoren en sturingen van Roger Belgium. Deze systemen hebben meestal zeer geavanceerde technologieën die het risico op schade en storingen minimaliseren. Om deze reden garanderen onze laagspanningsmotoren met encoder dat ze voldoen aan de EN 12445-12543-normen. 

Heeft u specifieke vragen over het onderhoud van uw poort? Wij adviseren u graag over uw mogelijkheden. Contacteer ons gerust voor een persoonlijk gesprek.