Poorten Caus

Wedstrijd reglement: “Win een 3D Tekening van uw droompoort ter waarde van 100€”

Poorten Caus, Kruisdreef 2, Heusden, België (hierna “de organisator”) organiseert een wedstrijd getiteld “Win een gratis 3D Tekening van uw droompoort” van 10/08/2018 tot en met 31/08/2018 .

De prijzen die in deze competitie worden toegekend, zijn in totaal 5 exemplaren van “Een 3D tekening van een toegangspoort uit het gamma van Poorten Caus”.

De winnaars kiezen een model, materiaal en kleur uit de lijst die we hen zullen aanbieden. Vervolgens ontvangen ze per e-mail de 3D tekening, vervaardigd uit het door hen gekozen model, materiaal en kleur. Deelname aan de wedstrijd is volledig gratis en wordt gedaan zonder aankoopverplichting. Deelname aan de wedstrijd houdt de volledige aanvaarding van deze regels in, inclusief eventuele latere wijzigingen die nodig kunnen zijn, bijvoorbeeld in geval van overmacht. Waar mogelijk worden deelnemers op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen.

Deze wedstrijd is alleen toegankelijk voor personen die in België wonen én meerderjarig zijn. Winnaars die niet in België wonen of die op het moment van de wedstrijd nog niet de meerderjarigheid hebben bereikt, krijgen de prijs niet.

Om deel te nemen aan de wedstrijd, is het noodzakelijk om, naast dit bericht te liken, ook de vragen in de Facebook-post van de wedstrijd te beantwoorden via “opmerkingen” in de post.

Alleen deze manier van werken wordt als geldig beschouwd voor deelname aan de wedstrijd en het uitreiken van prijzen. Geen enkel antwoord, verzonden via of door een ander communicatiemiddel, zal in aanmerking worden genomen bij het toekennen van prijzen. Deelname aan de wedstrijd is beperkt tot één opmerking per persoon. De deelnemers moeten ten allen tijde in staat zijn om hun identiteit te bewijzen, zodat de organisator eventuele misbruiken kan controleren en bestraffen.

Om als winnaar te worden uitgeroepen, moet je een antwoord geven op de 2 vragen in het Facebook bericht: welke poort geniet uw voorkeur: “een schuifpoort of een draaipoort” én een antwoord geven op de shiftingsvraag: “Hoeveel nieuwe offertes voor toegangspoorten gaan wij maken van 10 tem 31 augustus 2018?” én het bericht ook “liken”.

De 5 personen met de antwoorden die het dichtst bij het juiste antwoord staan, winnen elk een 3D tekening van een toegangspoort uit het gamma van Poorten Caus. Als meerdere mensen hetzelfde antwoord geven, worden ze gescheiden door de datum en tijd van hun opmerking en wordt de eerste responder geselecteerd. De datum en het tijdstip van het Facebook commentaar zullen in aanmerking genomen worden om te verifiëren dat de opmerking gepost werd tijdens de wedstrijdperiode en om te kiezen tussen een ex-aequo.

De beslissing van de organisator met betrekking tot de bepaling van de winnaars is onherroepelijk en definitief.

Winnaars van de wedstrijd worden na 31/08/2018 op de hoogte gesteld via een Facebook bericht. Zij zullen hun naam, voornaam, plaats en e-mailadres aan de contactpersoon die de Poorten Caus Facebook-pagina beheert per privé bericht moeten communiceren. Hun contactgegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de wedstrijd om hen de nodige informatie te verstrekken om hun prijs te verzamelen. Deze informatie blijft vertrouwelijk en kan aan het einde van de wedstrijd worden verwijderd.

Als de winnaars niet antwoorden en niet binnen 3 weken de gevraagde informatie verstrekken, wordt de prijs toegekend aan een andere deelnemer die gecontacteerd zal worden onder dezelfde voorwaarden als eerder beschreven.

Als ondertussen het e-mailadres wordt verwijderd of niet langer door de deelnemer wordt gebruikt, is het zijn verantwoordelijkheid om via een privé Facebook bericht de organisator van zijn nieuwe e-mailadres op de hoogte te stellen.

In geen geval kan de organisator aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen, kosten, directe of indirecte schade die kan ontstaan ​​als gevolg van deelname aan deze wedstrijd en / of toekenning van prijzen en / of gebruik van prijzen door de winnaars.

Deelnemers zijn op de hoogte en accepteren dat de organisator niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor een netwerkstoring of een technische storing veroorzaakt door het internet.

Als de wedstrijd wordt uitgesteld, geannuleerd, geheel of gedeeltelijk wordt onderbroken om redenen buiten de macht van de organisator, neemt de organisator geen enkele verantwoordelijkheid op zich.

Alle deelnemers hebben het recht op toegang tot en rectificatie van hun persoonlijke gegevens.

Deze regels zijn online beschikbaar op de website van de organisator tijdens de looptijd van de wedstrijd tot en met 31 augustus 2018.